Tusen millionar 4

4A - alle oppgåver er lagde ut.
4B - alle oppgåver er lagde ut.

4A
4B